بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۳۷,۶۴۱۱,۹۱۵,۹۶۲,۵۳۷ تومان-۰.۵۴ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۲,۰۴۷.۶۱۰۴,۲۲۴,۲۷۰ تومان۰.۷۴ %
تترتتر
تترUSDT . Tether USDt۵۰,۹۰۱ تومان-۰.۱ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۲۷.۲۶۱۱,۵۶۷,۷۴۹ تومان-۰.۱۸ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۶۰۴۰۷۱۳۰,۷۴۸ تومان-۰.۶۵ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۵۸.۸۶۲,۹۹۶,۰۳۰ تومان-۱.۰۴ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USDC۵۰,۹۰۱ تومان-۰.۱۳ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۳۷۴۱۸۱۹,۰۴۶ تومان-۲.۲۱ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۸۲۸۴,۲۱۴.۶ تومان۲.۲۵ %
ترونترون
ترونTRX . TRON$۰.۱۰۳۲۹۷۵,۲۵۷.۹ تومان-۰.۳ %
لیست کامل ارزها
خانه سود حاصل از ICO
دسته بندی

سود حاصل از ICO

نحوه برداشت درآمد حاصله از ICO چگونه است؟

نحوه برداشت درآمد حاصله از ICO چگونه است؟

در موقعیتی که ارائه اولیه سکه (ICO) پروژه شما با موفقیت همراه بود. کیف پول های دیجیتال شما پر از بیت کوین، اتر، لیت کوین و هر ارز درجیتال دیگری است که در آن سهم خود را می پذیرید.

2 سال پیش4دقیقه خواندن