بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۱۶,۹۹۰۶۲۲,۷۹۵,۵۳۸ تومان۰.۱۴ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۲۵۳.۵۴۵,۹۴۹,۲۱۵ تومان-۰.۳۵ %
تترتتر
تترUSDT . Tether$۰.۹۹۹۹۹۳۶,۶۵۷ تومان-۰.۰۷ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۸۸.۸۸۱۰,۵۸۹,۴۸۲ تومان۰.۲۹ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin$۰.۹۹۹۸۰۱۳۶,۶۵۰ تومان-۰.۰۲ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD$۰.۹۹۹۹۶۵۳۶,۶۵۶ تومان-۰.۱۲ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۳۹۰۵۹۸۱۴,۳۱۸ تومان۰.۴۹ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۹۹۶۷۶۳,۶۵۳.۸ تومان-۲.۱ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۳۱۶۶۶۴۱۱,۶۰۸ تومان-۰.۹۲ %
متیکمتیک
متیکMATIC . Polygon$۰.۹۰۶۶۴۳۳,۲۳۵ تومان-۰.۰۸ %
لیست کامل ارزها
خانه هاوینگ
دسته بندی

هاوینگ

چرا فقط 21 میلیون بیت کوین وجود خواهد داشت؟

چرا فقط 21 میلیون بیت کوین وجود خواهد داشت؟

یکی از مسائلی که اغلب توسط طرفداران بیت کوین می شنوید این است که چه میزان مهم است که تنها 21 میلیون بیت کوین وجود داشته باشد. حال چرا این عدد ثابت اینقدر مهم است و چه فرآیندی باعث ایجاد بیت کوین جدید به سمت حداکثر عرضه می شود؟.

10 ماه پیش4دقیقه خواندن