بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۴۳,۷۸۹۲,۲۱۳,۹۲۴,۹۴۰ تومان-۰.۱۸ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۲,۳۵۹.۳۱۱۹,۲۸۳,۶۸۱ تومان۰.۱۶ %
تترتتر
تترUSDT . Tether USDt$۰.۹۹۹۷۴۴۵۰,۵۴۶ تومان-۰.۰۲ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۳۹.۹۴۱۲,۱۳۱,۱۰۹ تومان۰.۱۸ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۶۶۳۱۹۲۳۳,۵۳۰ تومان-۱.۲۹ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۷۴.۴۳,۷۶۱,۵۸۴ تومان۰.۸۸ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USDC$۰.۹۹۹۹۸۱۵۰,۵۵۸ تومان۰.۰۱ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۵۹۵۸۱۳۰,۱۲۴ تومان۱.۸۴ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۱۰۲۲۴۵,۱۶۹.۱ تومان۲.۴۴ %
AvalancheAvalanche
AvalancheAVAX$۳۷.۰۷۱,۸۷۴,۲۱۹ تومان۱۵.۵۷ %
لیست کامل ارزها
خانه پدر دوج
دسته بندی

پدر دوج

با توجه به اینکه ایلان ماسک میزبان SNL است چه چیزی پشت رالی دوج کوین قرار دارد؟

با توجه به اینکه ایلان ماسک میزبان SNL است چه چیزی پشت رالی دوج کوین قرار دارد؟

در فاصله چند هفته سکه ای که به آن به عنوان "جُک" نگاه می کردند با کمی کمک از ایلان ماسک و جنش های روزانه، ارزش آن مانند موشک بالا رفت.

2 سال پیش3دقیقه خواندن