بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۶۴,۳۶۰۳,۸۱۵,۵۰۸,۶۵۵ تومان-۰.۱۳ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۳,۵۰۸.۲۲۰۷,۹۷۹,۰۱۴ تومان۰.۳۵ %
تترتتر
تترUSDT . Tether USDt$۰.۹۹۹۳۳۴۵۹,۲۴۴ تومان-۰.۰۲ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۵۹۱.۶۴۳۵,۰۷۴,۶۹۸ تومان۰.۸۱ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۱۳۴.۴۹۷,۹۷۳,۰۸۵ تومان-۰.۳۷ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USDC$۰.۹۹۹۸۳۴۵۹,۲۷۴ تومان-۰.۰۴ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۸۷۳۰۲۲۸,۸۸۹ تومان۰.۱۱ %
ToncoinToncoin
ToncoinTON$۷.۶۲۴۵۱,۷۴۳ تومان۵.۸۹ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۱۲۴۷۸۱۷,۳۹۷.۵ تومان۰.۶ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۳۸۷۹۶۹۲۳,۰۰۰ تومان۳.۲۷ %
لیست کامل ارزها
خانه پدر دوج
دسته بندی

پدر دوج

با توجه به اینکه ایلان ماسک میزبان SNL است چه چیزی پشت رالی دوج کوین قرار دارد؟

با توجه به اینکه ایلان ماسک میزبان SNL است چه چیزی پشت رالی دوج کوین قرار دارد؟

در فاصله چند هفته سکه ای که به آن به عنوان "جُک" نگاه می کردند با کمی کمک از ایلان ماسک و جنش های روزانه، ارزش آن مانند موشک بالا رفت.

3 سال پیش3دقیقه خواندن