بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۲۳,۸۲۹۱,۰۶۶,۸۷۱,۴۲۴ تومان۱.۰۳ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۶۷۷.۹۷۵,۱۲۲,۰۰۴ تومان۲.۷۲ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۴۴,۸۱۷ تومان۰.۳۲ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۳۲۸.۷۷۱۴,۷۱۹,۶۸۳ تومان۳.۸۴ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۴۴,۸۱۷ تومان۰.۳۸ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۱۴۹۲۷۱۸,۵۷۷ تومان۰.۸۶ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۴۴,۸۱۷ تومان-۰.۰۳ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۰۵۴۹۵۱۸,۱۵۵ تومان۳.۰۸ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۹۳۰۵۱۴,۱۶۶.۱ تومان۰.۲۸ %
متیکمتیک
متیکMATIC . Polygon$۱.۲۳۵۵,۰۷۰ تومان۵.۱۵ %
لیست کامل ارزها
خانه پدر دوج
دسته بندی

پدر دوج

با توجه به اینکه ایلان ماسک میزبان SNL است چه چیزی پشت رالی دوج کوین قرار دارد؟

با توجه به اینکه ایلان ماسک میزبان SNL است چه چیزی پشت رالی دوج کوین قرار دارد؟

در فاصله چند هفته سکه ای که به آن به عنوان "جُک" نگاه می کردند با کمی کمک از ایلان ماسک و جنش های روزانه، ارزش آن مانند موشک بالا رفت.

1 سال پیش3دقیقه خواندن