بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۲۶,۴۳۷۱,۳۲۰,۴۵۰,۳۲۳ تومان-۰.۴ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۸۳۸.۴۹۱,۸۲۳,۱۶۷ تومان-۰.۴۱ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۴۹,۹۹۷ تومان۰.۰۳ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۵۸.۳۳۱۲,۹۰۲,۸۲۳ تومان-۱.۳۳ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۴۹,۹۴۷ تومان-۰.۰۴ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۵۳۵۷۷۲۲۶,۷۶۰ تومان۱.۸۳ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۲۸۶۹۹۹۱۴,۳۳۵ تومان-۱۱.۱۱ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۶۹۷۵۳,۴۸۳.۸ تومان۲.۴۹ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۱۶.۹۷۸۴۷,۶۰۲ تومان-۱۰.۱۴ %
متیکمتیک
متیکMATIC . Polygon$۰.۷۰۶۱۰۲۳۵,۲۶۸ تومان-۱۰.۰۴ %
لیست کامل ارزها
خانه روز دوج
دسته بندی

روز دوج

جدی گرفتن Dogecoin سخت است اما Doge به آن اهمیتی نمی دهد.

جدی گرفتن Dogecoin سخت است اما Doge به آن اهمیتی نمی دهد.

هیچ دلیل موجهی برای ارزشمند بودن آن وجود ندارد. جفری هالی تحلیلگر ارشد بازار در Oanda Asia Pacific Pte که بستری برای تجارت ارزهای سنتی می باشد می گوید: "Dogecoin هیچ استفاده تجاری یا سرمایه گذاری آشکاری به غیر از نوعی دیوانگی برای کسب سود و تلاش برای درآمدزایی ندارد.

2 سال پیش3دقیقه خواندن