بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۴۱,۹۰۳۲,۱۲۲,۷۶۷,۲۰۱ تومان۵.۶۹ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۲,۲۳۰.۴۱۱۲,۹۹۲,۵۳۳ تومان۲.۷۵ %
تترتتر
تترUSDT . Tether USDt$۰.۹۹۹۹۴۵۰,۶۵۶ تومان-۰.۱۱ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۳۱.۶۸۱۱,۷۳۶,۶۹۴ تومان۱.۹۴ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۶۲۰۵۸۳۳۱,۴۳۸ تومان-۰.۲۴ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۶۱.۰۷۳,۰۹۳,۷۵۰ تومان-۳.۱۵ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USDC$۰.۹۹۹۸۹۴۵۰,۶۵۴ تومان-۰.۰۲ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۰۰۵۷۲۲۰,۲۹۳ تومان۲.۴۷ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۸۸۶۸۷۴,۴۹۲.۸ تومان۳.۰۱ %
ترونترون
ترونTRX . TRON$۰.۱۰۲۹۳۷۵,۲۱۴.۷ تومان-۰.۴۵ %
لیست کامل ارزها
خانه روز دوج
دسته بندی

روز دوج

جدی گرفتن Dogecoin سخت است اما Doge به آن اهمیتی نمی دهد.

جدی گرفتن Dogecoin سخت است اما Doge به آن اهمیتی نمی دهد.

هیچ دلیل موجهی برای ارزشمند بودن آن وجود ندارد. جفری هالی تحلیلگر ارشد بازار در Oanda Asia Pacific Pte که بستری برای تجارت ارزهای سنتی می باشد می گوید: "Dogecoin هیچ استفاده تجاری یا سرمایه گذاری آشکاری به غیر از نوعی دیوانگی برای کسب سود و تلاش برای درآمدزایی ندارد.

2 سال پیش3دقیقه خواندن