بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۲۳,۵۳۹۱,۰۶۱,۶۱۱,۲۴۶ تومان-۰.۸۹ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۶۴۵.۷۷۴,۲۲۰,۳۳۲ تومان۰.۰۴ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۴۵,۱۹۰ تومان۰.۱۳ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۳۲۵.۰۴۱۴,۶۵۹,۳۳۶ تومان۱.۹۳ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۴۵,۲۳۵ تومان۰.۲۲ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۱۱۱۱۶۱۸,۵۴۱ تومان-۱.۱۱ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD$۰.۹۹۹۷۸۹۴۵,۰۹۱ تومان-۰.۰۴ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۳۹۷۴۷۳۱۷,۹۲۶ تومان-۰.۳۴ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۹۱۴۸۵۴,۱۲۶ تومان-۳.۸۷ %
متیکمتیک
متیکMATIC . Polygon$۱.۱۹۵۳,۶۶۹ تومان۰.۷ %
لیست کامل ارزها
خانه روز دوج
دسته بندی

روز دوج

جدی گرفتن Dogecoin سخت است اما Doge به آن اهمیتی نمی دهد.

جدی گرفتن Dogecoin سخت است اما Doge به آن اهمیتی نمی دهد.

هیچ دلیل موجهی برای ارزشمند بودن آن وجود ندارد. جفری هالی تحلیلگر ارشد بازار در Oanda Asia Pacific Pte که بستری برای تجارت ارزهای سنتی می باشد می گوید: "Dogecoin هیچ استفاده تجاری یا سرمایه گذاری آشکاری به غیر از نوعی دیوانگی برای کسب سود و تلاش برای درآمدزایی ندارد.

1 سال پیش3دقیقه خواندن