Header background overlay
بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۳۰,۱۷۳۹۲۹,۲۰۶,۲۶۵ تومان۲.۹۴ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۲,۰۶۰.۶۶۳,۴۵۶,۹۰۷ تومان۳.۴۳ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۰,۸۲۷ تومان۰.۱۷ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۳۰,۸۸۸ تومان۰.۱۱ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۳۰۲.۴۸۹,۳۱۵,۱۶۰ تومان۳.۰۵ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۲۸۱۹۱۳,۱۸۷ تومان۲.۸۵ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۵۷۱۳۹۳۱۷,۵۹۷ تومان۳.۷۳ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۵۵.۱۹۱,۶۹۹,۶۲۹ تومان۴.۵۷ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۳۰,۹۵۰ تومان۰.۴۱ %
پولکاداتپولکادات
پولکاداتDOT . Polkadot$۱۰.۸۲۳۳۳,۲۱۲ تومان۳.۲۳ %
لیست کامل ارزها
برچسب

DNS در NameCoin

در ارزهای دیجیتال
همه آن چیزی که باید درباره Namecoin و چگونگی کارکرد آن بدانید

همه آن چیزی که باید درباره Namecoin و چگونگی کارکرد آن بدانید

Namecoin یک ارز دیجیتال از شاخه بیت کوین است که برای عدم تمرکز نام دامنه ها توسعه داده شد تا اینترنت زیرساخت متمرکز نداشته باشد.

1 سال پیش3دقیقه خواندن