بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۲۳,۵۹۵۱,۰۶۴,۱۳۶,۸۵۲ تومان-۰.۵ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۶۵۸۷۴,۷۷۶,۸۶۷ تومان۱.۲۵ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۴۵,۱۴۵ تومان۰.۰۳ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۳۲۵.۶۱۱۴,۶۸۵,۰۴۳ تومان۲.۴۱ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin$۰.۹۹۸۸۴۵۴۵,۰۴۸ تومان-۰.۱۶ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۱۱۰۲۴۱۸,۵۳۷ تومان-۰.۸۹ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD$۰.۹۹۷۲۵۴۴,۹۷۶ تومان-۰.۳۵ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۳۹۹۰۴۷۱۷,۹۹۷ تومان۰.۶۵ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۹۱۵۸۹۴,۱۳۰.۷ تومان-۳.۰۴ %
متیکمتیک
متیکMATIC . Polygon$۱.۲۵۴,۱۲۰ تومان۱.۹۹ %
لیست کامل ارزها
خانه پاداش رمزارز
دسته بندی

پاداش رمزارز

ارز دیجیتال ترا (Terra Virtua Kolect) چیست؟

ارز دیجیتال ترا (Terra Virtua Kolect) چیست؟

در ابتدای معرفی Terra Virtua باید گفت توکنی که به صورت یکپارچه در اکوسیستم باشد Kolect یا TVK نامیده می شود. تیم رمز ارز Terra Virtua می گویند: ما وقت زیادی را به فکر کردن در مورد آنچه که واقعاً برای کاربران Terra Virtua با ارزش است اختصاص می دهیم.

1 سال پیش2دقیقه خواندن