بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۱۹,۳۴۹۶۳۸,۷۱۸,۶۴۴ تومان-۲.۶۸ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۳۲۴۴۳,۷۰۶,۲۸۱ تومان-۲.۲۲ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۳,۰۱۱ تومان-۰.۱ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin$۰.۹۹۹۵۹۷۳۲,۹۹۸ تومان-۰.۰۸ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۸۲.۳۶۹,۳۲۰,۹۹۶ تومان-۱.۵۴ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۷۷۹۳۴۱۵,۷۷۷ تومان۰.۴۵ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۳۳,۰۱۱ تومان۰.۹۱ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۳۲۴۷۸۱۴,۲۷۷ تومان-۰.۷۶ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۳۲.۹۹۱,۰۸۹,۰۳۴ تومان-۴.۹۳ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۶۱۴۴۵۲,۰۲۸.۴ تومان۰.۸۷ %
لیست کامل ارزها
خانه دارایی برایان آرمسترانگ
دسته بندی

دارایی برایان آرمسترانگ

نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند و به چه دردی می خورند؟

نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند و به چه دردی می خورند؟

چیز زیادی در مورد نهنگ های بیت کوین نمی دانیم. البته می دانیم که آن ها دارندگان مقادیر زیاد بیت کوین هستند. اما غیر از چند نام، بیشتر نمی دانیم آن ها که هستند و چه کاری با اکوسیستم BTC انجام می دهند.

2 سال پیش4دقیقه خواندن