بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۱۹,۶۶۷۶۳۸,۴۳۳,۱۲۲ تومان-۱.۳۴ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۳۴۳.۲۴۳,۶۰۳,۶۷۷ تومان-۱.۷۹ %
تترتتر
تترUSDT . Tether$۱.۰۱۳۲,۷۲۲ تومان۰.۵ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۳۲,۵۵۹ تومان-۰.۱۱ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۸۰.۴۹,۱۰۲,۳۵۹ تومان-۰.۶۵ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۴۰۴۱۱۴,۲۹۷ تومان-۶.۲۴ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD$۱.۰۱۳۲,۷۲۲ تومان۱.۳۱ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۴۰۴۲۱۴,۲۹۷ تومان-۳.۰۵ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۳۳.۳۳۱,۰۸۱,۹۶۰ تومان-۳.۶۸ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۶۱۲۶۸۱,۹۸۸.۹ تومان-۱.۲۱ %
لیست کامل ارزها
خانه میان افزار بلاکچین
دسته بندی

میان افزار بلاکچین

آیا می دانید رمز ارز چین لینک (Chainlink) چیست وچگونه کار می کند؟

آیا می دانید رمز ارز چین لینک (Chainlink) چیست وچگونه کار می کند؟

چین لینک دریافت که چگونه می توان از طریق بلاکچین اطلاعاتی را بدست آورد که هنوز از طریق آن مطمئن قابل اعتماد و غیرمتمرکز است. اواخر سال ۲۰۱۸ در طی دوران سخت ارز دیجیتال، بسیاری از پروژه ها در آن دوران سخت از بین رفتند.

1 سال پیش3دقیقه خواندن