Header background overlay
بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۲۹,۹۶۴۹۳۴,۰۳۶,۹۸۹ تومان-۰.۵۷ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۲,۰۴۰.۷۶۳,۶۱۱,۷۰۹ تومان-۲.۱۲ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۱,۲۶۵ تومان۰.۰۵ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۳۱,۲۹۷ تومان-۰.۱ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۳۰۰.۶۳۹,۳۷۱,۲۳۰ تومان-۰.۴۶ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۲۲۳۷۷۱۳,۱۶۶ تومان-۱.۲۵ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۵۶۹۲۹۱۱۷,۷۴۶ تومان۱.۳۵ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۵۵.۳۵۱,۷۲۵,۳۶۹ تومان۰.۶۲ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۳۱,۲۹۷ تومان۰.۰۳ %
پولکاداتپولکادات
پولکاداتDOT . Polkadot$۱۰.۷۸۳۳۶,۰۳۴ تومان-۳.۹۴ %
لیست کامل ارزها
برچسب

میان افزار بلاکچین

در ارزهای دیجیتال
آیا می دانید رمز ارز چین لینک (Chainlink) چیست وچگونه کار می کند؟

آیا می دانید رمز ارز چین لینک (Chainlink) چیست وچگونه کار می کند؟

چین لینک دریافت که چگونه می توان از طریق بلاکچین اطلاعاتی را بدست آورد که هنوز از طریق آن مطمئن قابل اعتماد و غیرمتمرکز است. اواخر سال ۲۰۱۸ در طی دوران سخت ارز دیجیتال، بسیاری از پروژه ها در آن دوران سخت از بین رفتند.

8 ماه پیش3دقیقه خواندن