بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۶۷,۱۲۳۳,۸۲۲,۷۹۹,۰۸۴ تومان۰.۴ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۳,۱۲۲.۶۱۷۷,۸۳۷,۰۷۱ تومان۰.۷۶ %
تترتتر
تترUSDT . Tether USDt۵۶,۹۵۲ تومان-۰.۰۱ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۵۷۹.۵۷۳۳,۰۰۷,۷۵۷ تومان-۰.۲۶ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۱۷۴.۴۵۹,۹۳۵,۳۰۲ تومان۱.۰۱ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USDC$۰.۹۹۹۸۴۵۶,۹۴۳ تومان--- %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۵۲۲۲۶۴۲۹,۷۴۴ تومان-۰.۳ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۱۵۵۵۹۲۸,۸۶۱.۳ تومان۰.۰۱ %
ToncoinToncoin
ToncoinTON$۶.۴۱۳۶۵,۰۶۳ تومان-۰.۵ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۸۰۶۰۷۲۷,۳۷۲ تومان-۰.۷۷ %
لیست کامل ارزها
خانه مسیح بیت کوین
دسته بندی

مسیح بیت کوین

نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند و به چه دردی می خورند؟

نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند و به چه دردی می خورند؟

چیز زیادی در مورد نهنگ های بیت کوین نمی دانیم. البته می دانیم که آن ها دارندگان مقادیر زیاد بیت کوین هستند. اما غیر از چند نام، بیشتر نمی دانیم آن ها که هستند و چه کاری با اکوسیستم BTC انجام می دهند.

3 سال پیش4دقیقه خواندن