بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۱۸,۸۹۳۶۱۳,۲۸۴,۳۳۹ تومان-۱.۲۴ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۳۰۵۴۲,۳۶۲,۹۰۱ تومان-۳.۰۱ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۲,۴۹۳ تومان-۰.۰۴ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۳۲,۴۶۱ تومان-۰.۱۴ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۷۴.۷۱۸,۹۱۷,۳۶۱ تومان-۲.۳۹ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۹۱۱۲۲۱۵,۹۴۲ تومان۱.۱۸ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD$۰.۹۹۸۴۳۹۳۲,۴۱۰ تومان-۰.۲۱ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۵۲۹۴۹۱۴,۷۰۳ تومان-۲.۲۹ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۳۲.۹۹۱,۰۷۰,۸۸۸ تومان-۳.۴۶ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۶۱۹۳۳۲,۰۱۰.۴ تومان-۵.۹ %
لیست کامل ارزها
خانه هشریت بیت کوین
دسته بندی

هشریت بیت کوین

همه چیز درباره استخراج بیت کوین به ساده ترین بیان

همه چیز درباره استخراج بیت کوین به ساده ترین بیان

استخراج ارزهای رمزپایه سخت و پرهزینه است و فقط به صورت پراکنده (گاه و بیگاه) پاداش دارد. با این وجود، استخراج برای بسیاری از سرمایه گذاران علاقه مند به ارز رمزنگاری شده جذابیت بسیاری دارد زیرا ماینرها برای کار خود با رمز ارزها پاداش می گیرند.

1 سال پیش14دقیقه خواندن