بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۱۹,۴۳۲۶۳۰,۰۳۳,۷۵۱ تومان-۳.۷۶ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۳۳۲.۴۴۳,۱۹۷,۷۱۲ تومان-۳.۹۵ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۲,۴۵۴ تومان۰.۱۷ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin$۰.۹۹۹۵۱۶۳۲,۴۰۶ تومان-۰.۰۵ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۷۵.۴۱۸,۹۲۹,۳۳۰ تومان-۲.۷۶ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۳۶۸۵۵۱۴,۱۶۴ تومان-۸.۲۲ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD$۱.۰۱۳۲,۶۱۶ تومان۰.۶ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۳۸۰۶۱۴,۲۰۳ تومان-۴.۰۵ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۳۲.۹۸۱,۰۶۹,۲۷۶ تومان-۵.۵ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۶۰۷۰۴۱,۹۶۸.۱ تومان-۲.۸۹ %
لیست کامل ارزها
خانه تله خرسی
دسته بندی

تله خرسی

تله خرسی یا (Bear Trap) چیست و چگونه عمل می کند؟

تله خرسی یا (Bear Trap) چیست و چگونه عمل می کند؟

سرمایه گذاری کاری دشوار است و ترفندها و تله های زیادی وجود دارد که افراد ناآگاه می توانند در آن گرفتار شوند که تله خرسی یکی از آنهاست. تله خرسی یک الگوی فنی است و زمانی اتفاق می افتد که عملکرد سهام، شاخص یا سایر ابزارهای مالی به طور نادرست نشان دهنده برگشت روند صعودی قیمت باشد.

1 سال پیش3دقیقه خواندن