بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۱۹,۴۱۰۶۲۹,۳۲۵,۳۳۲ تومان-۳.۸۱ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۳۲۸.۴۴۳,۰۶۸,۹۹۷ تومان-۴.۰۸ %
تترتتر
تترUSDT . Tether$۰.۹۹۹۷۱۹۳۲,۴۱۳ تومان۰.۱۳ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin$۰.۹۹۹۳۷۳۳۲,۴۰۲ تومان۰.۰۷ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۷۵.۲۷۸,۹۲۴,۷۹۱ تومان-۲.۶۹ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۳۶۱۶۳۱۴,۱۴۱ تومان-۸.۴۱ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۳۲,۴۸۷ تومان۰.۱۹ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۳۶۶۹۵۱۴,۱۵۹ تومان-۴.۲۹ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۳۲.۹۱۱,۰۶۷,۰۰۶ تومان-۵.۴۲ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۶۰۵۶۱۱,۹۶۳.۵ تومان-۳.۱۱ %
لیست کامل ارزها
خانه مزایای عضو شدن در شهر استخراج
دسته بندی

مزایای عضو شدن در شهر استخراج

مزایای پیوستن به انجمن استخراج یا ماینینگ چیست؟

مزایای پیوستن به انجمن استخراج یا ماینینگ چیست؟

بازاریابی شبکه ای که به دلایلی بازاریابی چند سطحی یا چند طبقه ای نیز شناخته می شود، ه چند دلیل سریع ترین مدل رشد تجاری است. اما چیزی که در این تکنیک فروش برجسته وجود دارد، افراد پشت آن هستند، به عبارت دیگر جامعه با ارزشی که کل ای مدل تجاری به آن بستگی دارد.

1 سال پیش5دقیقه خواندن