Header background overlay
بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۲۹,۷۴۰۹۲۷,۵۶۰,۴۶۰ تومان-۱.۲۴ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۲,۰۲۱.۷۶۳,۰۵۵,۳۹۸ تومان-۲.۶۱ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۱,۲۲۰ تومان-۰.۱۲ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۳۱,۲۵۱ تومان-۰.۰۲ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۹۷.۶۲۹,۲۸۲,۴۶۶ تومان %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۱۸۲۱۲۱۳,۰۴۴ تومان-۱.۹۹ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۵۶۲۵۶۷۱۷,۵۴۶ تومان۱.۰۱ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۵۴.۴۲۱,۶۹۷,۳۰۵ تومان-۰.۱۸ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۳۱,۳۱۴ تومان۰.۰۷ %
پولکاداتپولکادات
پولکاداتDOT . Polkadot$۱۰.۶۳۳۳۱,۵۳۹ تومان-۴.۰۳ %
لیست کامل ارزها
برچسب

مزایای عضو شدن در شهر استخراج

در ارزهای دیجیتال
مزایای پیوستن به انجمن استخراج یا ماینینگ چیست؟

مزایای پیوستن به انجمن استخراج یا ماینینگ چیست؟

بازاریابی شبکه ای که به دلایلی بازاریابی چند سطحی یا چند طبقه ای نیز شناخته می شود، ه چند دلیل سریع ترین مدل رشد تجاری است. اما چیزی که در این تکنیک فروش برجسته وجود دارد، افراد پشت آن هستند، به عبارت دیگر جامعه با ارزشی که کل ای مدل تجاری به آن بستگی دارد.

1 سال پیش5دقیقه خواندن