نگاهی اجمالی به تعریف کوین (سکه) و توکن و تفاوت بین آن ها
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۴,۸۹۹۴,۲۱۶,۳۰۱,۵۵۱ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۸۵۵,۵۲۲,۲۰۶ تومان
استلاراستلار
استلار$۰.۱۱۵۷۹۷۷,۵۲۳ تومان
نئونئو
نئو$۱۸.۸۳۱,۲۲۳,۳۳۱ تومان
دشدش
دش$۳۱.۴۵۲,۰۴۳,۲۱۶ تومان
OmniOmni
Omni$۲.۸۹۱۸۷,۷۵۵ تومان
:medium.com