بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۱۹,۹۳۵۶۳۳,۷۲۰,۲۰۶ تومان-۲.۱۴ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۱۲۳.۶۳۵,۷۱۹,۰۹۹ تومان-۳.۶۸ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۱,۷۸۹ تومان۰.۱۵ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin$۰.۹۹۸۰۹۵۳۱,۷۲۸ تومان-۰.۳ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۳۱.۸۵۷,۳۷۰,۲۸۵ تومان-۱.۶ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD$۰.۹۹۹۵۲۶۳۱,۷۷۴ تومان-۰.۲۶ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۳۲۲۷۹۸۱۰,۲۶۱ تومان-۱.۷۴ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۵۵۹۰۱۱۴,۴۹۳ تومان-۲.۷۵ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۳۵.۵۸۱,۱۳۱,۰۵۳ تومان-۱.۶۲ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۶۷۲۰۸۲,۱۳۶.۵ تومان-۳.۳۹ %
لیست کامل ارزها
برچسب

تعریف توکن

در ارزهای دیجیتال
توکنیزاسیون یا توکن سازی (Tokenization) چیست؟

توکنیزاسیون یا توکن سازی (Tokenization) چیست؟

توکن سازی فرآیند تبدیل داده های حساس به داده های غیر حساس به نام "توکن" است که می تواند در پایگاه داده یا سیستم داخلی بدون وارد شدن به دامنه مورد استفاده قرار گیرد. توکن می تواند برای ایمن سازی داده های حساس با جایگزینی داده های اصلی با مقدار غیر مرتبط با طول و قالب یکسان استفاده شود.

10 ماه پیش3دقیقه خواندن
نگاهی اجمالی به تعریف کوین (سکه) و توکن و تفاوت بین آن ها

نگاهی اجمالی به تعریف کوین (سکه) و توکن و تفاوت بین آن ها

"توکن" و "کوین" اصطلاحات رایجی هستند که شما در فضای ارز دیجیتال می شنوید. بسیاری از افراد نمی دانند که بین این دو تفاوتی وجود دارد و اشتبها" از این اصطلاحات به جای یکدیگر استفاده می کنند.

1 سال پیش3دقیقه خواندن