بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۱۶,۹۷۰۶۲۱,۸۱۸,۴۶۸ تومان۰.۱۸ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۲۴۹.۴۴۵,۷۷۹,۷۶۰ تومان-۰.۴۳ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۶,۶۴۲ تومان-۰.۰۷ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۸۸.۴۴۱۰,۵۶۹,۰۱۳ تومان۰.۵۵ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin$۰.۹۹۹۱۱۹۳۶,۶۱۰ تومان-۰.۲۴ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۳۶,۶۴۲ تومان-۰.۰۴ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۳۸۹۸۸۷۱۴,۲۸۶ تومان۰.۸۸ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۹۹۱۹۱۳,۶۳۴.۶ تومان-۱.۹۲ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۳۱۵۴۶۸۱۱,۵۵۹ تومان-۰.۹۵ %
متیکمتیک
متیکMATIC . Polygon$۰.۹۰۴۹۵۲۳۳,۱۵۹ تومان-۰.۰۶ %
لیست کامل ارزها
خانه تعریف توکن
دسته بندی

تعریف توکن

توکنیزاسیون یا توکن سازی (Tokenization) چیست؟

توکنیزاسیون یا توکن سازی (Tokenization) چیست؟

توکن سازی فرآیند تبدیل داده های حساس به داده های غیر حساس به نام "توکن" است که می تواند در پایگاه داده یا سیستم داخلی بدون وارد شدن به دامنه مورد استفاده قرار گیرد. توکن می تواند برای ایمن سازی داده های حساس با جایگزینی داده های اصلی با مقدار غیر مرتبط با طول و قالب یکسان استفاده شود.

1 سال پیش3دقیقه خواندن
نگاهی اجمالی به تعریف کوین (سکه) و توکن و تفاوت بین آن ها

نگاهی اجمالی به تعریف کوین (سکه) و توکن و تفاوت بین آن ها

"توکن" و "کوین" اصطلاحات رایجی هستند که شما در فضای ارز دیجیتال می شنوید. بسیاری از افراد نمی دانند که بین این دو تفاوتی وجود دارد و اشتبها" از این اصطلاحات به جای یکدیگر استفاده می کنند.

1 سال پیش3دقیقه خواندن