مدیرعامل کادنا Kadena درباره طراحی بلاکچین: اثبات کار یک ویژگی است نه یک نقص
KadenaKadena
Kadena$۰.۸۶۷۵۹۵۴۹,۷۶۲ تومان