بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۲۶,۱۳۲۱,۳۰۰,۳۰۰,۰۴۶ تومان-۱.۷ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۵۷۸.۶۷۸,۵۴۷,۴۳۸ تومان-۰.۹۴ %
تترتتر
تترUSDT . Tether USDt$۰.۹۹۹۸۲۸۴۹,۷۵۰ تومان-۰.۰۳ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۰۹.۱۴۱۰,۴۰۶,۵۸۰ تومان-۰.۶۶ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۹۵۴۹۸۲۴,۶۵۵ تومان-۲.۶۳ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin$۰.۹۹۹۴۸۷۴۹,۷۳۳ تومان-۰.۰۵ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۲۴۵۰۴۵۱۲,۱۹۳ تومان-۰.۴۱ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۶۰۸۱۷۳,۰۲۶.۲ تومان-۱.۲۸ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۱۹.۴۵۹۶۷,۸۱۱ تومان-۰.۹۳ %
ToncoinToncoin
ToncoinTON$۲.۱۹۱۰۸,۹۷۲ تومان-۳.۱۳ %
لیست کامل ارزها
خانه هش هدف
دسته بندی

هش هدف

تعریف هش هدف و چگونگی کارکرد آن

تعریف هش هدف و چگونگی کارکرد آن

در استخراج ارز دیجیتال، هش هدف یک مقدار عددی است که برای اینکه بلوک جدید به ماینر اعطا شود، باید هدر بلوک هش شده کمتر یا مساوی باشد. هش هدف در تعیین دشواری ورودی استفاده می شود و می تواند برای اطمینان از پردازش موثر بلوک ها تنظیم شود.

2 سال پیش2دقیقه خواندن