بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۱۹,۰۶۶۶۱۴,۴۸۸,۶۷۱ تومان-۰.۴ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۳۲۰.۵۴۲,۵۶۰,۳۵۱ تومان-۱.۳۷ %
تترتتر
تترUSDT . Tether$۰.۹۹۹۷۰۱۳۲,۲۲۰ تومان-۰.۰۶ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۳۲,۲۳۰ تومان۰.۰۸ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۷۶.۶۶۸,۹۱۶,۷۵۰ تومان-۱.۴۱ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۵۱۲۳۷۱۶,۵۱۴ تومان۳.۵۹ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD$۰.۹۹۹۷۶۴۳۲,۲۲۲ تومان۰.۰۱ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۵۹۰۲۲۱۴,۷۹۴ تومان-۱.۴ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۳۳.۶۱۱,۰۸۳,۲۵۰ تومان-۲.۰۳ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۶۳۴۱۴۲,۰۴۳.۸ تومان-۳.۱۳ %
لیست کامل ارزها
خانه هش هدف
دسته بندی

هش هدف

تعریف هش هدف و چگونگی کارکرد آن

تعریف هش هدف و چگونگی کارکرد آن

در استخراج ارز دیجیتال، هش هدف یک مقدار عددی است که برای اینکه بلوک جدید به ماینر اعطا شود، باید هدر بلوک هش شده کمتر یا مساوی باشد. هش هدف در تعیین دشواری ورودی استفاده می شود و می تواند برای اطمینان از پردازش موثر بلوک ها تنظیم شود.

1 سال پیش2دقیقه خواندن