بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۲۳,۸۲۴۱,۰۷۰,۵۵۳,۹۲۵ تومان۱.۴۴ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۶۷۵.۳۷۵,۲۸۳,۴۳۳ تومان۲.۹ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۴۴,۹۸۱ تومان-۰.۰۶ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۳۲۸.۴۴۱۴,۷۵۸,۷۶۱ تومان۳.۹۵ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۴۵,۰۲۶ تومان۰.۱۹ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۱۳۹۴۹۱۸,۶۰۱ تومان۰.۴۴ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۴۴,۹۸۱ تومان-۰.۵۲ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۰۵۰۷۶۱۸,۲۰۲ تومان۳.۲۸ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۹۲۹۴۲۴,۱۷۶.۴ تومان-۰.۱۱ %
متیکمتیک
متیکMATIC . Polygon$۱.۲۳۵۵,۲۷۱ تومان۶.۵۸ %
لیست کامل ارزها
خانه هش هدف
دسته بندی

هش هدف

تعریف هش هدف و چگونگی کارکرد آن

تعریف هش هدف و چگونگی کارکرد آن

در استخراج ارز دیجیتال، هش هدف یک مقدار عددی است که برای اینکه بلوک جدید به ماینر اعطا شود، باید هدر بلوک هش شده کمتر یا مساوی باشد. هش هدف در تعیین دشواری ورودی استفاده می شود و می تواند برای اطمینان از پردازش موثر بلوک ها تنظیم شود.

1 سال پیش2دقیقه خواندن