Header background overlay
بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۲۹,۸۸۹۹۳۱,۶۷۰,۰۴۹ تومان-۱.۴۵ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۲,۰۳۲.۷۶۳,۳۶۲,۲۲۹ تومان-۲.۷۱ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۱,۱۷۱ تومان-۰.۰۸ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۳۱,۲۰۲ تومان-۰.۳ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۳۰۰.۱۵۹,۳۵۵,۹۷۶ تومان-۰.۹۲ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۲۱۸۵۵۱۳,۱۵۰ تومان-۱.۸۲ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۵۶۷۴۸۱۱۷,۶۸۹ تومان-۰.۸۴ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۵۵.۱۲۱,۷۱۸,۱۴۶ تومان۰.۴ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۳۱,۲۳۳ تومان-۰.۱۴ %
پولکاداتپولکادات
پولکاداتDOT . Polkadot$۱۰.۷۵۳۳۵,۰۸۸ تومان-۵.۸۲ %
لیست کامل ارزها
برچسب

ماینر دش

در ارزهای دیجیتال
بررسی دستگاه ماینر بیت مین انت ماینر Bitmain Antminer D7

بررسی دستگاه ماینر بیت مین انت ماینر Bitmain Antminer D7

Bitmain Antminer D7 یکی دیگر از ماینرهای درخشان سازنده معتبر بیت مین است. این ماینر که با نام Antminer D7 1.286Th نیز شناخته می شود در اکتبر 2021 عرضه شد. مدل Antminer D7 از الگوریتم X11 استفاده می کند و حداکثر هش ریت 1.

2 ماه پیش2دقیقه خواندن