Header background overlay
بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۳۰,۱۲۱۹۲۹,۵۳۴,۲۶۱ تومان۲.۲۸ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۲,۰۵۶.۳۶۳,۴۵۸,۹۷۵ تومان۲.۹۲ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۰,۸۹۱ تومان-۰.۲۵ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۳۰,۹۲۲ تومان-۰.۴۹ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۳۰۲.۰۱۹,۳۲۰,۰۳۱ تومان۲.۵۶ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۲۷۵۵۶۱۳,۱۹۴ تومان۲.۷۸ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۵۷۰۴۷۷۱۷,۶۰۵ تومان۳.۱۶ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۵۴.۸۶۱,۶۹۲,۹۸۰ تومان۳.۶۶ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۳۰,۹۸۳ تومان۰.۳ %
پولکاداتپولکادات
پولکاداتDOT . Polkadot$۱۰.۷۶۳۳۲,۰۵۴ تومان۲.۲۱ %
لیست کامل ارزها
برچسب

اوراکل های بلاکچین

در ارزهای دیجیتال
اوراکل های بلاکچین (Blockchain Oracles) چیست؟

اوراکل های بلاکچین (Blockchain Oracles) چیست؟

اوراکل های بلاکچین خدمات شخص ثالثی هستند که قراردادهای هوشمند با اطلاعات خارجی را ارائه می دهند. آنها به عنوان پلی بین بلاکچین و دنیای خارج عمل می کنند. بلاکچین ها و قراردادهای هوشمند نمی توانند به داده های خارج از زنجیره (داده هایی که خارج از شبکه هستند) دسترسی پیدا کنند.

10 ماه پیش5دقیقه خواندن