بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۱۸,۷۰۹۶۰۹,۵۰۵,۵۸۱ تومان-۷.۱۱ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۲۷۹.۵۴۱,۶۸۵,۵۰۸ تومان-۷.۱۸ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۳۲,۵۷۹ تومان-۰.۰۶ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۳۲,۵۷۹ تومان-۰.۰۲ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۶۹.۶۸,۷۸۳,۳۰۴ تومان-۵.۳۲ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۲۲۷۷۱۱۳,۷۷۳ تومان-۱۰.۸۸ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD$۰.۹۹۹۲۴۳۳۲,۵۵۴ تومان-۰.۱۳ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۲۹۰۲۵۱۳,۹۷۷ تومان-۵.۹۲ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۳۲.۱۲۱,۰۴۶,۴۳۸ تومان-۶.۷ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۵۹۵۷۲۱,۹۴۰.۸ تومان-۴.۲۷ %
لیست کامل ارزها
خانه اوراکل های بلاکچین
دسته بندی

اوراکل های بلاکچین

اوراکل های بلاکچین (Blockchain Oracles) چیست؟

اوراکل های بلاکچین (Blockchain Oracles) چیست؟

اوراکل های بلاکچین خدمات شخص ثالثی هستند که قراردادهای هوشمند با اطلاعات خارجی را ارائه می دهند. آنها به عنوان پلی بین بلاکچین و دنیای خارج عمل می کنند. بلاکچین ها و قراردادهای هوشمند نمی توانند به داده های خارج از زنجیره (داده هایی که خارج از شبکه هستند) دسترسی پیدا کنند.

1 سال پیش5دقیقه خواندن