زاکربرگ اعلام کرد که اینستاگرام NFT ها را به کار خواهد گرفت