آیا شیبا اینو (Shiba Inu) در پلتفرم رابین هود (Robinhood) لیست می شود؟
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۵۱۶۱.۴۴ تومان