تایید کنندگان Validator بلاکچین چه کسانی هستند؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۳,۷۲۷۱,۰۵۹,۶۷۱,۵۶۳ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۶۴۳.۸۷۳,۴۱۵,۹۸۶ تومان
:phemex.com