تایید کنندگان Validator بلاکچین چه کسانی هستند؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۶,۵۰۰۱,۳۷۸,۸۷۲,۵۵۱ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۸۵۷.۷۹۶,۶۶۲,۰۸۸ تومان
:phemex.com