تایید کنندگان Validator بلاکچین چه کسانی هستند؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۱۹,۴۲۷۶۳۰,۰۵۲,۱۸۱ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۳۲۹۴۳,۱۰۲,۴۱۴ تومان
:phemex.com