تایید کنندگان Validator بلاکچین چه کسانی هستند؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۶,۱۵۳۱,۳۰۶,۶۰۴,۷۱۶ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۵۸۴.۴۷۹,۱۵۵,۱۷۶ تومان
:phemex.com