تایید کنندگان Validator بلاکچین چه کسانی هستند؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۵۱,۳۰۶۲,۹۴۵,۴۲۱,۳۵۳ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۲,۹۷۶.۴۱۷۰,۸۷۱,۸۶۹ تومان
:phemex.com