تایید کنندگان Validator بلاکچین چه کسانی هستند؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۶,۵۴۸۳,۹۰۶,۴۳۰,۶۸۹ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۵۹۰۲۱۰,۷۳۴,۶۴۲ تومان
:phemex.com