آینده بیت کوین چیست: بازار نزولی چند ساله یا اوج های جدید؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۹,۵۳۷۳,۹۸۱,۷۵۶,۶۵۲ تومان