مفهوم اثبات سهام یا Proof of Stake (PoS) چیست؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۳۰۷.۲۴۲,۴۴۵,۳۷۷ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۴۴۴۱۲۶۱۴,۴۲۱ تومان