مفهوم اثبات سهام یا Proof of Stake (PoS) چیست؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۵۹۳.۷۲۱۱,۳۱۴,۴۹۷ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۴۱۴۵۹۹۲۴,۳۷۹ تومان