مفهوم اثبات سهام یا Proof of Stake (PoS) چیست؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۶۰۸.۶۷۱,۸۱۷,۸۹۴ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۹۰۰۰۵۱۷,۴۱۳ تومان