مفهوم اثبات سهام یا Proof of Stake (PoS) چیست؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۸۱۱.۷۹۴,۶۴۹,۷۰۵ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۵۱۰۰۹۱۸,۳۳۸ تومان