مفهوم اثبات سهام یا Proof of Stake (PoS) چیست؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۲,۳۵۶.۴۱۱۸,۹۵۲,۶۱۸ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۶۲۰۸۴۵۳۱,۳۴۱ تومان