الگوریتم اثبات ظرفیت یا Proof of Capacity (PoC) چیست؟
ChiaChia
Chia$۴۲.۲۶۱,۹۱۳,۳۲۵ تومان
استورجاستورج
استورج$۰.۴۳۵۱۸۵۱۹,۷۰۳ تومان