الگوریتم اثبات ظرفیت یا Proof of Capacity (PoC) چیست؟
ChiaChia
Chia$۳۴.۶۴۱,۷۸۷,۴۲۸ تومان
استورجاستورج
استورج$۰.۳۰۲۱۴۲۱۵,۵۹۱ تومان