الگوریتم اثبات ظرفیت یا Proof of Capacity (PoC) چیست؟
ChiaChia
Chia$۲۳.۷۲۱,۴۰۸,۷۵۲ تومان
استورجاستورج
استورج$۰.۳۸۹۹۴۳۲۳,۱۵۹ تومان