الگوریتم اثبات ظرفیت یا Proof of Capacity (PoC) چیست؟
ChiaChia
Chia$۳۳.۸۳۱,۱۲۲,۳۷۷ تومان
استورجاستورج
استورج$۰.۴۴۸۷۶۷۱۴,۸۸۹ تومان