الگوریتم اثبات ظرفیت یا Proof of Capacity (PoC) چیست؟
ChiaChia
Chia$۳۲.۸۸۱,۸۸۸,۰۷۱ تومان
استورجاستورج
استورج$۰.۷۲۵۲۶۹۴۱,۶۴۷ تومان