پلتفرم پنکیک سواپ (PancakeSwap) چیست و نحوه استفاده از زنجیره هوشمند بایننس چگونه می باشد؟
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوین$۲۶۹.۲۸,۷۷۹,۱۳۹ تومان
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننس$۰.۹۹۹۶۰۱۳۲,۵۹۹ تومان
PancakeSwapPancakeSwap
PancakeSwap۱۶.۷M دلار۱۰ / ۰.۴۹ امتیاز
:decrypt.co