ارز دیجیتال زیرو ایکس 0x (ZRX) چیست؟
زیرو ایکسزیرو ایکس
زیرو ایکس$۰.۵۶۳۶۱۸۳۲,۳۹۳ تومان