ارز دیجیتال OKB (OKB) چیست و نحوه عملکرد آن چگونه می باشد؟
OKBOKB
OKB$۴۴.۷۲۲,۲۳۳,۶۷۷ تومان