از هارد فورک و سافت فورک چه می دانید؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۶,۵۰۰۱,۳۷۸,۸۷۲,۵۵۱ تومان
بیت کوین کشبیت کوین کش
بیت کوین کش$۱۱۲.۴۴۵,۸۵۰,۵۸۲ تومان