از هارد فورک و سافت فورک چه می دانید؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۳,۷۱۹۱,۰۶۱,۵۴۲,۵۲۴ تومان
بیت کوین کشبیت کوین کش
بیت کوین کش$۱۳۶.۴۸۶,۱۰۸,۱۵۵ تومان