از هارد فورک و سافت فورک چه می دانید؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۱۸,۷۳۳۶۱۰,۳۲۸,۵۰۴ تومان
بیت کوین کشبیت کوین کش
بیت کوین کش$۱۱۱.۷۶۳,۶۴۱,۱۳۸ تومان