جنسیس بلاک (Genesis Block) یا بلاک اولیه چیست و چرا به آن نیاز است؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۴,۶۸۰۴,۱۹۴,۳۶۲,۱۲۴ تومان