اتریوم کلاسیک (ETC) چیست و چه تفاوتی با اتریوم (ETH) دارد؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۲۷۵.۸۴۱,۵۶۵,۲۹۲ تومان
اتریوم کلاسیکاتریوم کلاسیک
اتریوم کلاسیک$۲۷.۰۶۸۸۱,۵۸۸ تومان
:decrypt.co