اتریوم کلاسیک (ETC) چیست و چه تفاوتی با اتریوم (ETH) دارد؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۶۴۳.۸۷۳,۴۱۵,۹۸۶ تومان
اتریوم کلاسیکاتریوم کلاسیک
اتریوم کلاسیک$۲۳.۳۷۱,۰۴۳,۷۲۸ تومان
:decrypt.co