اتریوم کلاسیک (ETC) چیست و چه تفاوتی با اتریوم (ETH) دارد؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۲,۳۵۴۱۱۸,۸۳۰,۰۷۴ تومان
اتریوم کلاسیکاتریوم کلاسیک
اتریوم کلاسیک$۲۲.۶۸۱,۱۴۴,۸۸۸ تومان
:decrypt.co