ارزهای رمز پایه چیستند؟ راهنما و تعریف ارزهای رمزپایه برای مبتدیان
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۳,۶۸۲۱,۰۶۳,۲۷۴,۷۷۱ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۶۳۹.۲۷۳,۵۹۷,۲۷۴ تومان