ارزهای رمز پایه چیستند؟ راهنما و تعریف ارزهای رمزپایه برای مبتدیان
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۶,۴۸۶۱,۳۲۰,۹۹۰,۹۱۸ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۸۴۴.۱۹۱,۹۷۵,۶۰۱ تومان