ارز دیجیتال یا ارز رمز نگاری شده (Cryptocurrency) چیست و چه کاربردی دارد؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۵۷,۲۲۰۳,۳۵۸,۹۲۷,۳۹۷ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۲۶۸.۸۱۹۱,۸۸۲,۱۰۳ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۶۲۲۶۶۵۳۶,۵۵۲ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۷۴.۳۶۴,۳۶۵,۰۷۹ تومان
ای او اسای او اس
ای او اس$۰.۸۳۲۷۹۳۴۸,۸۸۷ تومان