ارز دیجیتال یا ارز رمز نگاری شده (Cryptocurrency) چیست و چه کاربردی دارد؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۶,۵۷۶۳,۹۰۹,۸۱۸,۵۹۲ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۶۰۱.۷۲۱۱,۵۱۵,۲۱۹ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۴۱۴۹۵۲۲۴,۳۶۹ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۷۹.۰۵۴,۶۴۲,۳۸۱ تومان
ای او اسای او اس
ای او اس$۰.۶۵۴۵۲۷۳۸,۴۳۹ تومان