ارز دیجیتال یا ارز رمز نگاری شده (Cryptocurrency) چیست و چه کاربردی دارد؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۶,۱۳۲۱,۳۰۰,۳۰۰,۰۴۶ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۵۷۸.۶۷۸,۵۴۷,۴۳۸ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۲۴۵۰۴۵۱۲,۱۹۳ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۶۴.۳۲۳,۲۰۰,۴۹۴ تومان
ای او اسای او اس
ای او اس$۰.۵۷۰۵۶۴۲۸,۳۹۱ تومان