ارز دیجیتال یا ارز رمز نگاری شده (Cryptocurrency) چیست و چه کاربردی دارد؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۷,۶۷۸۱,۴۴۱,۸۳۲,۸۴۴ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۷۵۶.۸۹۱,۵۱۷,۶۸۰ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۶۰۷۷۲۱۸,۷۹۴ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۹۲.۲۶۴,۸۰۶,۱۰۹ تومان
ای او اسای او اس
ای او اس$۱.۱۵۵۹,۹۰۷ تومان