با هزینه ی کارمزد معاملات ارزهای دیجیتال آشنا شوید
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۳,۶۰۹۱,۰۵۴,۰۴۸,۵۰۳ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۶۲۰.۱۷۲,۳۳۱,۵۰۶ تومان
تترتتر
تتر۴۴,۷۳۵ تومان
ریپلریپل
ریپل$۰.۴۱۵۰۳۲۱۸,۵۳۰ تومان