با هزینه ی کارمزد معاملات ارزهای دیجیتال آشنا شوید
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۱۸,۸۹۹۶۱۲,۳۱۱,۹۹۹ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۳۰۴.۵۴۲,۲۶۶,۱۲۱ تومان
تترتتر
تتر۳۲,۴۶۵ تومان
ریپلریپل
ریپل$۰.۴۸۴۳۱۹۱۵,۶۹۲ تومان