با هزینه ی کارمزد معاملات ارزهای دیجیتال آشنا شوید
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۴,۹۳۴۴,۲۱۰,۸۳۳,۴۹۰ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۱۵۸.۳۲۰۴,۸۱۲,۳۶۳ تومان
تترتتر
تتر۶۴,۸۴۸ تومان
ریپلریپل
ریپل$۰.۵۲۹۲۹۹۳۴,۳۲۴ تومان