با هزینه ی کارمزد معاملات ارزهای دیجیتال آشنا شوید
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۷,۲۷۰۳,۸۵۵,۳۶۷,۸۲۷ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۵۱۸.۹۲۰۱,۶۷۴,۶۵۲ تومان
تترتتر
تتر۵۷,۳۶۹ تومان
ریپلریپل
ریپل$۰.۵۹۳۱۳۵۳۳,۹۹۴ تومان