با هزینه ی کارمزد معاملات ارزهای دیجیتال آشنا شوید
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۶,۱۰۱۱,۳۰۲,۲۸۲,۶۴۹ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۵۷۴.۶۷۸,۵۶۴,۰۵۱ تومان
تترتتر
تتر$۰.۹۹۹۹۸۴۴۹,۸۹۳ تومان
ریپلریپل
ریپل$۰.۴۹۴۸۱۸۲۴,۶۸۸ تومان