با هزینه ی کارمزد معاملات ارزهای دیجیتال آشنا شوید
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۵,۷۵۱۱,۳۴۸,۴۲۴,۶۳۰ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۸۰۸.۵۹۴,۶۹۷,۶۲۴ تومان
تترتتر
تتر$۰.۹۹۹۶۳۱۵۲,۳۴۵ تومان
ریپلریپل
ریپل$۰.۵۰۳۹۹۳۲۶,۳۹۱ تومان