نودها (Nodes) یا گره ها چیستند؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۷,۱۰۳۳,۸۱۲,۵۱۸,۸۲۰ تومان