ویتالیک بوترین: چرا برنامه ایلان ماسک برای مقیاس پذیری 10x رمزنگاری "اساساً ناقص" است.
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۳۵۹۴۴۷,۹۷۳ تومان