شناسایی یک استیبل کوین الگوریتمی مشابه UST پس از فروپاشی ترا Terra
TerraClassicUSDTerraClassicUSD
TerraClassicUSD$۰.۰۱۴۳۲۲۳۹۷۳۸.۳۲ تومان
:zycrypto.com