ویتالیک بوترین از هیجان انگیزترین ویژگی های اتریوم نام می برد
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۸۱۴.۷۹۴,۳۰۹,۶۹۵ تومان
:crypto.news