شورای نظارت بر ثبات مالی ایالات متحده خواستار اقدام کنگره در مورد ارزهای دیجیتال شد
FTXFTX
FTX۱۱.۲B دلار۱۰ / ۸.۳۳ امتیاز