آیا می دانید سیگنال خرید و فروش (Trading Signal) چیست؟

درک سیگنال خرید و فروش

یک سیگنال خرید و فروش که گاهی اوقات به عنوان سیگنال تجاری نیز شناخته می شود شاخص یا محرک خرید، فروش و یا نگهداری یک ابزار مالی است.

سیگنال یک مقدار عددی است که در یک محدوده از پیش تعریف شده با یک حد بالا و پایین قرار می گیرد. تمام سیگنال های خرید و فروش از یک قالب استاندارد در بازه زمانی از -1.00 (فروش قوی) تا +1.00 (خرید قوی) برای اطمینان از مقایسه متقابل اجرای استراتژی آسان، تصمیم گیری منسجم و ادغام ساده استفاده می کنند.

چه چیزی در سیگنال خرید وفروش می باشد؟

سیگنال خرید و فروش یک مقدار استاندارد است که بیانگر میزان صعودی یا نزولی یک مدل کمی در مورد یک ابزار مالی مشخص است. این مقدار خروجی یک مدل سیگنال (مدل کوانتومی) است: استفاده از تجزیه و تحلیل آماری و ریاضی بر اساس تئوری کمی در مقادیر گسترده داده های ورودی.

داده های ورودی می توانند از قیمت های تاریخی گرفته تا پست های رسانه های اجتماعی، تصاویر ماهواره ای، برنامه های ثبت اختراع و هر نوع داده دیگری باشد که برای مدل سازی عمل گذشته و فعلی دارایی استفاده می شود.

مدل های سیگنال ممکن است در داده های ورودی و روش تحلیلی (میانگین برگشت، روند دنباله دار، کلان جهانی و غیره) متفاوت باشند. با این حال هدف همچنان بیان خروجی در یک قالب استاندارد و ساده است: سیگنال.

توجه کنید که باید سیگنال های کمی را به عنوان نظر تولید شده توسط یک مدل کمی در نظر گرفت. سیگنال خرید و فروش اطلاعات مفیدی را برای ارزیابی جذابیت سهام یا ابزار مالی دیگر فراهم می کند اما این فقط یک سری اطلاعات است. همیشه باید قبل از تصمیم گیری صحیح در مورد سرمایه گذاری اطلاعات اضافی را در نظر گرفت.

مقیاس سیگنال

به حداکثر و حداقل دامنه یک سیگنال مقیاس سیگنال گفته می شود.

سیگنال همیشه در محدوده یکی از مقیاس ها قرار می گیرد. رایج ترین مقیاس سیگنال کوتاه است و اکثریت قریب به اتفاق سیگنال ها با توجه به این دامنه محاسبه می شوند.

تفسیر سیگنال خرید و فروش

سیگنال خرید و فروش نشان دهنده این است که مدل کوانتومی در مورد یک ابزار مشخص چه میزان نزولی و صعودی است. به طور کلی سیگنال های مثبت یک نظر صعودی یا خوش بینانه راجع به یک دارایی را بیان می کنند. در حالی که سیگنال های منفی چشم انداز نزولی یا بدبینانه را نشان می دهند. سیگنال های 0.00 خنثی هستند یعنی نه صعودی و نه نزولی می باشند.

به عنوان یک قاعده کلی سیگنال های مثبت به این معنی است که پیش بینی می کند ارزش ابزار در آینده افزایش می یابد و معامله گر باید خرید کند. سیگنال های منفی نشان می دهد که نسبت به ارزش آینده ابزار بدبین است و معامله گر باید بفروشد. سیگنال های خنثی حاکی از آن است که معامله گر نباید کاری انجام دهد.

خرابی سیگنال

یک سیگنال با گذشت زمان تحلیل می رود. به عنوان یک قانون کلی سیگنال هنگام تولید دقیق ترین حالت را دارد. هرچه زمان از نقطه تولید می گذرد اطلاعات جدید مانند نوسانات قیمت، رویدادهای خارجی یا عوامل بازار بر صحت سیگنال تأثیر می گذارند. بنابراین معامله گران می خواهند با فرض نقدینگی کافی در بازار سیگنالها را تا جایی ممکن است به نقطه تولید نزدیک کنند.

سرعت پوسیدگی سیگنال تا حدودی به افق زمانی سیگنال بستگی دارد. سیگنال های کوتاه مدت سریعتر از سیگنال های میان مدت تا بلند مدت تحلیل می روند.

:sygnal.ai