برترین بازی های بازی برای کسب درآمد Play-to-Earn برای کامپیوتر و مک در سال 2022
Axie InfinityAxie Infinity
Axie Infinity$۸.۲۴۳۰,۸۴۴ تومان
IlluviumIlluvium
Illuvium$۶۰.۴۳۳,۱۷۵,۱۱۲ تومان
MOBOXMOBOX
MOBOX$۰.۴۸۲۵۸۹۲۵,۳۵۶ تومان
Gods UnchainedGods Unchained
Gods Unchained$۰.۲۳۵۶۱۴۱۲,۳۸۰ تومان
DeFi KingdomsDeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms$۰.۲۲۸۴۴۴۱۲,۰۰۳ تومان
Gold FeverGold Fever
Gold Fever$۰.۲۲۴۳۵۴۱۱,۷۸۸ تومان
CrabadaCrabada
Crabada$۰.۰۰۴۰۰۸۵۹۲۱۰.۶۲ تومان
PegaxyPegaxy
Pegaxy$۰.۰۰۵۷۷۵۰۶۳۰۳.۴۳ تومان
Bold PointBold Point
Bold Point$۰.۰۰۰۰۵۶۵۲۲.۹۷ تومان