برترین بازی های بازی برای کسب درآمد Play-to-Earn برای کامپیوتر و مک در سال 2022
Axie InfinityAxie Infinity
Axie Infinity$۶.۹۴۲۵۵,۱۴۹ تومان
MOBOXMOBOX
MOBOX$۰.۴۷۱۲۷۶۱۷,۳۲۶ تومان
IlluviumIlluvium
Illuvium$۴۲.۱۹۱,۵۵۱,۱۱۴ تومان
Gods UnchainedGods Unchained
Gods Unchained$۰.۲۳۳۳۴۹۸,۵۷۹.۱ تومان
DeFi KingdomsDeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms$۰.۲۶۳۳۹,۶۸۰.۲ تومان
Gold FeverGold Fever
Gold Fever$۰.۱۷۷۵۵۶,۵۲۷.۶ تومان
CrabadaCrabada
Crabada$۰.۰۰۷۷۴۲۵۷۲۸۴.۶۶ تومان
PegaxyPegaxy
Pegaxy$۰.۰۰۶۱۶۳۵۶۲۲۶.۶ تومان
Bold PointBold Point
Bold Point$۰.۰۰۰۰۹۵۵۶۳.۵۱ تومان