برترین بازی های بازی برای کسب درآمد Play-to-Earn برای کامپیوتر و مک در سال 2022
Axie InfinityAxie Infinity
Axie Infinity$۷.۷۲۴۴۲,۷۸۷ تومان
IlluviumIlluvium
Illuvium$۹۳.۴۷۵,۳۶۱,۰۵۵ تومان
MOBOXMOBOX
MOBOX$۰.۳۴۹۸۹۹۲۰,۰۶۹ تومان
Gods UnchainedGods Unchained
Gods Unchained$۰.۲۳۵۱۳۴۱۳,۴۸۶ تومان
DeFi KingdomsDeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms$۰.۱۴۸۱۰۳۸,۴۹۴.۶ تومان
CrabadaCrabada
Crabada$۰.۰۲۲۰۰۴۳۷۱,۲۶۲.۱ تومان
Gold FeverGold Fever
Gold Fever$۰.۱۱۲۳۰۴۶,۴۴۱.۳ تومان
PegaxyPegaxy
Pegaxy$۰.۰۱۰۰۶۴۳۲۵۷۷.۲۵ تومان
Bold PointBold Point
Bold Point$۰.۰۰۰۰۵۶۵۲۳.۲۴ تومان