برترین بازی های بازی برای کسب درآمد Play-to-Earn برای کامپیوتر و مک در سال 2022
Axie InfinityAxie Infinity
Axie Infinity$۴.۴۴۲۲۳,۸۹۲ تومان
IlluviumIlluvium
Illuvium$۳۹.۱۵۱,۹۷۴,۱۸۲ تومان
MOBOXMOBOX
MOBOX$۰.۲۴۳۵۵۵۱۲,۲۸۲ تومان
Gods UnchainedGods Unchained
Gods Unchained$۰.۱۵۲۰۰۷۷,۶۶۵.۱ تومان
DeFi KingdomsDeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms$۰.۱۰۹۷۱۷۵,۵۳۲.۶ تومان
CrabadaCrabada
Crabada$۰.۰۲۲۰۰۴۳۷۱,۱۰۹.۶ تومان
PegaxyPegaxy
Pegaxy$۰.۰۰۴۸۱۲۲۸۲۴۲.۶۶ تومان
Gold FeverGold Fever
Gold Fever$۰.۰۱۴۱۱۲۳۹۷۱۱.۶۳ تومان
Bold PointBold Point
Bold Point$۰.۰۰۰۰۵۶۵۲۲.۸۵ تومان