برترین سرویس های ذخیره سازی و اشتراک گذاری فایل غیرمتمرکز
بیت تورنتبیت تورنت
بیت تورنت$۰.۰۰۲۶۵۰۵۸۹۷.۱۶ تومان
FilecoinFilecoin
Filecoin$۴.۵۶۱۶۷,۱۵۶ تومان
سیا کوینسیا کوین
سیا کوین$۰.۰۰۲۵۹۲۸۸۹۵.۰۵ تومان
استورجاستورج
استورج$۰.۳۲۸۶۱۶۱۲,۰۴۶ تومان