برترین سرویس های ذخیره سازی و اشتراک گذاری فایل غیرمتمرکز
بیت تورنتبیت تورنت
بیت تورنت$۰.۰۰۲۶۵۰۵۸۸۱ تومان
FilecoinFilecoin
Filecoin$۶.۷۲۰۴,۷۵۲ تومان
سیا کوینسیا کوین
سیا کوین$۰.۰۰۴۲۷۳۹۱۳۰.۶۱ تومان
استورجاستورج
استورج$۰.۵۷۸۳۶۶۱۷,۶۷۵ تومان