برترین سرویس های ذخیره سازی و اشتراک گذاری فایل غیرمتمرکز
بیت تورنتبیت تورنت
بیت تورنت$۰.۰۰۲۶۵۰۵۸۱۳۸.۴۱ تومان
FilecoinFilecoin
Filecoin$۵.۵۴۲۸۹,۲۹۸ تومان
سیا کوینسیا کوین
سیا کوین$۰.۰۰۴۰۴۳۷۲۱۱.۱۶ تومان
استورجاستورج
استورج$۰.۳۵۷۳۸۶۱۸,۶۶۳ تومان