برترین سرویس های ذخیره سازی و اشتراک گذاری فایل غیرمتمرکز
FilecoinFilecoin
Filecoin$۶.۵۸۴۲۶,۹۵۷ تومان
بیت تورنتبیت تورنت
بیت تورنت$۰.۰۰۲۶۵۰۵۸۱۷۱.۹۹ تومان
سیا کوینسیا کوین
سیا کوین$۰.۰۰۷۴۰۵۵۴۸۰.۵۲ تومان
استورجاستورج
استورج$۰.۵۷۰۳۳۴۳۷,۰۰۷ تومان