برترین سرویس های ذخیره سازی و اشتراک گذاری فایل غیرمتمرکز
بیت تورنتبیت تورنت
بیت تورنت$۰.۰۰۲۶۵۰۵۸۱۳۳.۶۶ تومان
FilecoinFilecoin
Filecoin$۳.۲۷۱۶۴,۸۹۳ تومان
سیا کوینسیا کوین
سیا کوین$۰.۰۰۲۹۸۷۷۹۱۵۰.۶۶ تومان
استورجاستورج
استورج$۰.۴۲۷۳۳۱۲۱,۵۴۹ تومان