پروژه های برتر ارزهای دیجیتال که هر معامله گر فارکس باید بداند
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۷,۸۰۲۱,۴۴۷,۷۳۴,۳۰۳ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۷۶۴.۱۹۱,۸۶۲,۵۴۸ تومان
ریپلریپل
ریپل$۰.۴۶۴۸۱۳۲۴,۲۰۴ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۹۲.۸۴,۸۳۲,۳۷۷ تومان