پروژه های برتر ارزهای دیجیتال که هر معامله گر فارکس باید بداند
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۹,۵۳۷۳,۹۸۱,۷۵۶,۶۵۲ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۶۷۸.۱۲۱۰,۶۱۳,۸۹۵ تومان
ریپلریپل
ریپل$۰.۵۲۹۴۵۴۳۰,۳۱۷ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۸۶.۲۴,۹۳۵,۸۹۶ تومان