پروژه های برتر ارزهای دیجیتال که هر معامله گر فارکس باید بداند
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۴۳,۸۶۲۲,۲۱۰,۶۸۶,۰۰۷ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۲,۳۵۴۱۱۸,۶۴۳,۸۱۲ تومان
ریپلریپل
ریپل$۰.۶۸۳۵۵۳۳۴,۴۵۲ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۷۷.۶۹۳,۹۱۵,۶۴۹ تومان