پروژه های برتر ارزهای دیجیتال که هر معامله گر فارکس باید بداند
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۱۷,۰۳۰۶۲۵,۶۳۴,۳۵۶ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۲۸۲.۲۴۷,۱۰۲,۳۶۸ تومان
ریپلریپل
ریپل$۰.۳۹۳۰۴۵۱۴,۴۳۹ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۷۶.۷۷۲,۸۲۰,۳۰۱ تومان