5 مورد برتر استفاده از رپد توکن Wrapped Token
Wrapped BitcoinWrapped Bitcoin
Wrapped Bitcoin$۲۶,۵۸۷۱,۳۲۸,۲۰۷,۷۴۱ تومان
CompoundCompound
Compound$۳۹.۰۵۱,۹۵۰,۸۲۲ تومان
CompoundCompound
Compound$۳۹.۰۵۱,۹۵۰,۸۲۲ تومان