5 مورد برتر استفاده از رپد توکن Wrapped Token
Wrapped BitcoinWrapped Bitcoin
Wrapped Bitcoin$۶۴,۷۷۱۴,۲۰۹,۴۶۲,۵۳۳ تومان
CompoundCompound
Compound$۵۸.۹۵۳,۸۳۱,۱۵۶ تومان
CompoundCompound
Compound$۵۸.۹۵۳,۸۳۱,۱۵۶ تومان