5 مورد برتر استفاده از رپد توکن Wrapped Token
Wrapped BitcoinWrapped Bitcoin
Wrapped Bitcoin$۲۷,۷۳۹۱,۴۴۵,۰۱۰,۵۲۳ تومان
CompoundCompound
Compound$۴۲.۴۹۲,۲۱۳,۴۳۶ تومان
CompoundCompound
Compound$۴۲.۴۹۲,۲۱۳,۴۳۶ تومان