5 ارز دیجیتال برتر هفته: بیت کوین BTC، لونا LUNA، نیر NEAR، وی چین VET، استپن GMT
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۶,۵۱۱۱,۳۲۲,۲۳۷,۷۹۴ تومان
وی چینوی چین
وی چین$۰.۰۱۷۸۰۶۹۷۸۸۸.۱۲ تومان
NEAR ProtocolNEAR Protocol
NEAR Protocol$۱.۴۱۷۰,۳۲۴ تومان
Terra ClassicTerra Classic
Terra Classic$۰.۰۰۰۰۹۹۴۴.۹۶ تومان
STEPNSTEPN
STEPN$۰.۲۳۱۹۷۵۱۱,۵۷۰ تومان