10 شت کوین برتر در سال 2022
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۹۹۵۳۸۳,۶۴۸.۸ تومان
ApeCoinApeCoin
ApeCoin$۴.۱۴۱۵۱,۷۶۰ تومان
1inch Network1inch Network
1inch Network$۰.۴۷۲۲۲۷۱۷,۳۱۰ تومان
SafeMoonSafeMoon
SafeMoon$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵۹۱۹۰.۰۰۰۲۱۶۹۷۲۹۳۶ تومان
Dogelon MarsDogelon Mars
Dogelon Mars$۰.۰۰۰۰۰۰۳۴۹۷۹۳۰.۰۱۲۸۲۲۳۷۱۰۵ تومان
Baby Doge CoinBaby Doge Coin
Baby Doge Coin$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸۶۰.۰۰۰۰۳۹۸۰۹۵۳ تومان
Magic Internet MoneyMagic Internet Money
Magic Internet Money$۰.۹۹۸۸۰۲۳۶,۶۱۳ تومان
FLOKIFLOKI
FLOKI$۰.۰۰۰۰۰۶۶۷۰.۲۴۴۵۰۲۳۶۲۵۴۵ تومان