10 پروژه برتر NFT اتریوم در سال 2022 که باید درباره آنها بدانید
Miss Ape Yacht ClubMiss Ape Yacht Club
Miss Ape Yacht Club<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱---
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۲۷۹.۵۴۶,۹۸۵,۹۴۳ تومان
The SandboxThe Sandbox
The Sandbox$۰.۶۰۳۸۱۱۲۲,۱۷۳ تومان
Axie InfinityAxie Infinity
Axie Infinity$۶.۹۳۲۵۴,۴۷۶ تومان
دسنترالنددسنترالند
دسنترالند$۰.۴۱۲۴۷۳۱۵,۱۴۶ تومان
Gods UnchainedGods Unchained
Gods Unchained$۰.۲۳۳۵۷۱۸,۵۷۷ تومان