10 پروژه برتر NFT اتریوم در سال 2022 که باید درباره آنها بدانید
Miss Ape Yacht ClubMiss Ape Yacht Club
Miss Ape Yacht Club<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱---
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۵۹۳.۱۷۹,۵۸۷,۰۵۵ تومان
The SandboxThe Sandbox
The Sandbox$۰.۲۹۵۲۲۶۱۴,۷۴۹ تومان
Axie InfinityAxie Infinity
Axie Infinity$۴.۴۳۲۲۱,۳۱۰ تومان
دسنترالنددسنترالند
دسنترالند$۰.۲۹۳۶۳۳۱۴,۶۶۹ تومان
Gods UnchainedGods Unchained
Gods Unchained$۰.۱۶۸۱۹۱۸,۴۰۲.۳ تومان