توکن متیک MATIC به بالاترین حد خود یعنی 4.5 دلار می رسد
متیکمتیک
متیک$۰.۵۸۳۹۰۳۳۴,۶۷۹ تومان