بلاکچین ترا Terra متوقف شد و لونا LUNA به زیر 1 دهم سنت رسید
Terra ClassicTerra Classic
Terra Classic$۰.۰۰۰۱۲۳۵۱۶.۴۳ تومان
TerraClassicUSDTerraClassicUSD
TerraClassicUSD$۰.۰۲۰۹۱۱۶۸۱,۰۸۸.۹ تومان