صرافی ارزهای دیجیتال
FTXFTX
FTX۱۱.۲B دلار۱۰ / ۸.۳۳ امتیاز
اوکی اِکساوکی اِکس
اوکی اِکس۱۴.۰B دلار۱۰ / ۶.۳۵ امتیاز
BiboxBibox
Bibox۳۸۲M دلار۱۰ / ۳.۵۹ امتیاز