لاک دراپ lockdrop چیست، چگونه کار می‌ کنند و چرا ممکن است بهتر از airdrops باشند؟
EdgewareEdgeware
Edgeware$۰.۰۰۰۷۴۷۲۹۳۸.۸۸ تومان
Astroport ClassicAstroport Classic
Astroport Classic$۰.۰۰۲۰۷۵۴۵۱۰۷.۹۸ تومان
Mars ProtocolMars Protocol
Mars Protocol$۰.۰۰۹۶۵۸۴۱۵۰۲.۴۹ تومان