لاک دراپ lockdrop چیست، چگونه کار می‌ کنند و چرا ممکن است بهتر از airdrops باشند؟
EdgewareEdgeware
Edgeware$۰.۰۰۰۱۴۶۵۱۷.۳۱ تومان
Astroport ClassicAstroport Classic
Astroport Classic$۰.۰۰۱۳۲۷۴۵۶۶.۱۹ تومان
Mars ProtocolMars Protocol
Mars Protocol$۰.۰۰۹۶۵۸۴۱۴۸۱.۶ تومان