لاک دراپ lockdrop چیست، چگونه کار می‌ کنند و چرا ممکن است بهتر از airdrops باشند؟
Astroport ClassicAstroport Classic
Astroport Classic$۰.۰۳۴۹۴۸۹۸۲,۰۰۸.۷ تومان
EdgewareEdgeware
Edgeware$۰.۰۰۰۳۱۳۶۴۱۸.۰۳ تومان
Mars ProtocolMars Protocol
Mars Protocol$۰.۰۰۹۶۵۸۴۱۵۵۵.۱۱ تومان